Ansprechpartner

Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Herbert Lang

Herbert Lang

Abteilungsleiter Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8121

Agnes Bartmus

Agnes Bartmus

Projektmanagerin Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8499

Sebastian Gleichsner

Sebastian Gleichsner

Projektmanager Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8922

Theresa Ihl

Theresa Ihl

Projektmanagerin Tourismusentwicklung

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8122

Oliver Maniyar

Oliver Maniyar

Projektmanager Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8117

Martin Pöllmann

Martin Pöllmann

Projektmanager Tourismusentwicklung

Abteilung

Hessen Tourismus

49 611 95017 8120

Sven Schneider

Sven Schneider

Projektmanager Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8119

Sandra Schuberth

Sandra Schuberth

Projektmanagerin Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8311

Kerstin Schuhmann

Kerstin Schuhmann

Assistenz Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8191

Alisha Thomas

Alisha Thomas

Projektmanagerin Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8116

Tiziana Turgetto

Tiziana Turgetto

Projektmanagerin Hessen Tourismus

Abteilung

Hessen Tourismus

+49 611 95017 8118